• Hasiera
 • Nazaret
 • Kalitatearen, ingurumenaren eta laneko segurtasunaren arloko politika

Kalitatearen, ingurumenaren eta laneko segurtasunaren arloko politika

 CERTIDICADOS CALIDAD NAZARET

Nazareteko Zuzendaritzak badaki bere Zentroaren ikuskera lortzeko eta aurrera egiteko funtsezko faktoreetako bat interes-taldeen beharrak asetzea dela, barnekoak, kanpokoak, haien eskakizunak eta nahiak beteta baita legezko eta arauzko eskakizunak beteta ere. Horregatik, Kudeaketa-Sistema Integratua izateko ahaleginak egiten ditu, UNE-EN-ISO 9001, UNE-EN-ISO 14001 eta ISO 45001 arauetan oinarrituta, honako printzipio hauek betetzen direla bermatzeko:

 

 • Bezeroaren eskakizunak betetzen dituzten kalitatezko zerbitzuak garatzeae.
 • Merkatuan lehiakorrak izatea. Antolamendu dinamiko eta eraginkor baten bidez, egunerokotasunean gertatzen diren aldaketekiko malgua izango dena. Langile kualifikatuak izatea, buruaskia eta proaktiboa, azken produktu eta zerbitzu egokia eta kalitatezkoa bermatzeko, bezero bakoitzaren itxaropenen arabera.
 • Erakundean lan egitea, etengabeko hobekuntzaren filosofiarekin, filosofia horren garapena agerian uzten duten adierazleak ezarriz.
 • Erakundeko pertsonak profesional eta pertsona gisa prestatzea, gure bezeroek lanpostu bakoitzean eskatzen dituzten baldintzak bete ditzaten
 • Kudeaketa eta bizikidetza nahiz prestakuntzaren metodologia eta teknologia aplikagarria barne hartzen dituen "berrikuntza-kultura" sustatzea eta horretan parte hartzea.
 • Alderdi interesdunekin sinatzen ditugun legezko betekizunak, erregelamenduak, erregulazioak eta bestelako konpromisoak betetzea.
 • Erakundea osatzen duten pertsona guztien kontsulta, parte-hartzea, inplikazioa eta erantzukizuna sustatzea, komunikazioaren, prestakuntzaren, entrenamenduaren eta kontzientziazioaren bidez.
 • Kanpoko eragile garrantzitsuekin, hala nola administrazioarekin, bezeroekin eta erabiltzaileekin, beharrezko komunikazioa eta informazioa mantentzea, eta funtsezko eragileekin aliantza estrategikoak ezartzea.
 • Lan-baldintza seguru eta osasungarriak ematea, osasunaren kalteak eta narriadura prebenitzeko, eta "zero istripu/gorabehera" ojektiboa lortzeko neurriak ezartzea.
 • Ingurumena babestea eta kutsadura prebenitzea, hondakinak murriztea, berrerabiltzea eta birziklatzea eta baliabide naturalak kontserbatzea sustatuz.

   

Printzipio horietako bakoitzerako, Nazareteko Zuzendaritzak konpromisoa hartzen du enpresaren beharretan oinarritutako helburu eta xede zehatzak ezartzeko urteko aldietarako. Nazareteko Zuzendaritzak konpromisoa hartzen du printzipio horietako bakoitza lortzeko lan egiteko, eta konpromisoa hartzen du helburu zehatz batzuk ezartzeko, urtero berrikusteko modukoak.

 

 

Hornitzaileen homologazioa

 

Nazaretek UNE – EN -ISO 9001:2015 arauaren arabera ziurtatutako kudeaketa-sistema bat du, eta horren arabera homologatu eta ebaluatzen ditugu gure hornitzaileak, honako metodologia honen arabera:

 

 • Hasierako hautaketa: hornitzaileak probaldian egongo dira 3 hilabetez, eta, denbora hori igarotakoan, ebaluazio HORI honako irizpide honen arabera eguneratuko da.

"A" = Enpresa-ziurtagiria du

"B" = 3 hilabeteko probaldian ez du desadostasunik sortzen eta, gainera, ZERBITZU ONA eskaintzen du

"C" = 3 hilabeteko probaldian ez du desadostasunik sortzen, baina zerbitzua hobetu daitekeela uste da.

"D" = 3 hilabeteko probaldian Desadostasunak eman dira, eta, beraz, ez da hornitzailearekin homologatzen

 

 • Etengabeko ebaluazioa: urtebetean emandako produktuak edo zerbitzuak aztertzen dira, eta honako maila hauen arabera sailkatzen dira

"A maila = > 99.5 puntu. HORNITZAILE HOMOLOGATUA

"B maila" = > 98 eta 99.5 puntu. HORNITZAILE HOMOLOGATUA

"C maila" = >94 Y> 98 puntu. KONTROLATU BEHARREKO HORNITZAILEA. BALITEKE HOBEKUNTZA-PLAN BAT BEHAR IZATEA

"D maila" = > 94 puntu. EZETSI BEHARREKO HORNITZAILEA. HORNITZAILEARI ERABAKIAREN BERRI EMATEA EDO HOBEKUNTZA-PLANA EZARTZEA, EZIN BADA EZETSI

 

 

BERDINTASUN-POLITIKA

Nazareten emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde lan egiteko beharraz konbentzituta, Berdintasun Plana egin dugu, eta eremu horretan dugun konpromisoa ezagutu nahi duten pertsona guztien eskura jarri dugu.

Plan hori lehen urratsa besterik ez da, Nazareten gai horrekin inplikatuta gaudelako hasieratik, duela 100 urte baino gehiago, eta "emakumeen eta gizonen Berdintasunerako Lankidetza Erakundea" izatea jarri dugu helburu.

 •  Hizkuntza inklusiboaren erabilera
 • Berdintasunaren kultura sustatzea hezkuntza-komunitate osoan
 • Berdintasun-irizpideak genero-ikuspegiarekin aplikatzea Nazareten eta hezkuntza-esparruaren testuinguruan

Nazaret

Aldakoenea, 36 - 20012 Donostia - San Sebastián
Teléfono: (+34) 943 32 66 66
e-mail:

 

Elkartasunean:

Hetel Gaia Kristau Eskola